Hvor mye har jeg krav på i skilsmisseoppgjøret?

Når det er gitt bevilling for separasjon eller skilsmisse, kan det kreves at felleseiet deles. Men hvordan skal verdiene deles mellom partene?