Bolig med mangler

Reklamasjonsfrister etter avhendingslova ved mangel på bolig

Dersom en har kjøpt en bolig med mangler eller har mottatt reklamasjon på en bolig en har solgt, er det flere frister en bør være oppmerksom på.