Forsinket boligoppføring etter bustadoppføringslova

Denne artikkelen vil kort gi deg oversikt over hva du etter bustadoppføringslova kan kreve av entreprenøren dersom boligoppføringen blir forsinket.