Signering av pass for barn

Hva hvis den ene med foreldreansvar ikke vil signere?