Advokat samlivsbrudd skifte

Advokat skifte samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd befinner man seg i en vanskelig situasjon og det er viktig å benytte advokat for å være trygg på å finne gode løsninger ved fordeling av verdier. Vi har god erfaring med å bidra til skifteavtaler og avtaler etter samlivsbrudd.

Reglene ved fordeling av verdier er forskjellig for samboere og ektefeller. I mange tilfeller vil boligen utgjøre den største verdien.

For ektefeller vil utgangspunktet være at verdiene deles etter at det er gjort fradrag for gjeld. Imidlertid vil det ved skifte være avgjørende om dere har felleseie eller om det er avtalt særeie. Og det kan være aktuelt å skjevdele verdier man hadde med seg inn i ekteskapet og som fremdeles er i behold. Det kan også reise seg spørsmål i forbindelse med fradrag for gjeld. Disse spørsmålene løses etter ekteskapslovens regler.

Vi har god erfaring med å bistå i saker som omhandler skifte etter skilsmisse både ved utenrettslige forhandlinger og rettslige prosesser.

Ved et samlivsbrudd mellom samboere vil ikke ekteskapslovens regler gjelde. Som det klare utgangspunkt tar hver av partene med seg ut det man selv eier. Imidlertid kan det reise seg vanskelig spørsmål ved avklaring av eierskap og eierbrøk. Dette vil særlig kunne ha stor betydning for felles bolig. 

Vi bistår ved forhandlinger om avtaler og rettslige prosesser for domstolene. 

Ta kontakt  med oss og vi vil straks finne den beste advokaten i din sak om skifte og samlivsbrudd. Personvernerklæring

Våre advokater

Ta kontakt med våre solide og engasjerte advokater og få rask respons på din sak.

Møt oss på mobilen i dag