Arbeidsrettsadvokat helt enkelt

Rådgivning | Forhandling | Prosedyre

Artikler om arbeidsrett

Reglene for korona-permittering

Hvilke regler og framgangsmåte er det viktig å ta hensyn til ved permittering av de ansatte i forbindelse med korona-utrbruddet?

Sluttpakke eller oppsigelse?

En sluttavtale eller sluttpakke er en gjensidig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å avslutte arbeidsforholdet.

Hvem skal velges ut ved nedbemanning?

Ved nedbemanning er det viktig å gjennomføre en grundig prosess med arbeidstakerne, før den endelige utvelgelsen. Dersom utvelgelsen ikke anses å være saklig, vil også oppsigelsen bli kjent ugyldig.

Viktig å huske på ved oppsigelse

Det er viktig at lovens saksbehandlingsregler ved oppsigelse følges. Hvis ikke saksbehandlingsreglene følges, vil oppsigelsen kunne bli kjent ugyldig.

Arbeidsmiljølovens viktigste regler

Arbeidsmiljøloven er den viktigste rettskilden i arbeidsretten. Arbeidsmiljøloven regulerer sammen med arbeidsavtalen og tariffavtaler innholdet i de plikter og rettigheter som gjelder mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Advokatene

Thomas Cappelen
Les mer
Har etter anbefaling av en kollega brukt Bratteng til en privat sak og er strålende fornøyd med service, responstid og faglig tyngde. De var bl.a. også raskt på banen med en nøyaktig prosessrisiko analyse da tiden var moden for dette; noe jeg til tider har savnet uoppfordrede signal på ved bruk av Oslo advokater for både forretnings- og private engasjementer. Anbefales på det sterkeste.
Gunn Elisabeth
Les mer
Det hele startet med en sms, etter dette har jeg opplevd dette advokat firmaet som profesjonelle, de oppfattet raskt på hva saken handlet om. De er oppdatert på lover og regler, de er ryddig både på å fremlegge saken, og i det skrevne ord. De er hyggelige og de kler seg bra. Ønsker dere lykke til videre.
Christina Frantzen
Les mer
Veldig fornøyd! Ryddig, effektiv og følte hele veien at de tok godt vare på meg gjennom hele prosessen 😊
Håkon Wollan
Les mer
God oppfølging hele veien.
Anne Engebye Rue
Les mer
Advokat Bratteng ved Mia Hoff har gitt trygg og god oppfølging. Kan anbefales.
Previous
Next

Søk fri rettshjelp hos oss

Velge arbeidsrettsadvokat

Har du en sak som gjelder arbeidsrett, er det viktig å velge en advokat som har erfaring fra dette rettsområdet. Våre advokater arbeider daglig med saker om oppsigelser og avskjed.

Ved drøftelser og forhandlinger om oppsigelse etter arbeidsmiljøloven anbefaler vi at begge parter benytter seg av rådgivning fra advokat. Dette er fordi loven stiller omfattende krav til saksbehandling og prosess og sakene er av stor viktighet både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ofte vil det være grunnlag for å forhandle om en minnelig løsning av saken i form av en sluttpakke. Dette vil ofte være en god løsning for arbeidsgiver for å unngå risiko for søksmål og et mulig større erstatningskrav. Også for arbeidstaker kan det være en god løsning å avslutte et spørsmål om oppsigelse i minnelighet.

Oppsigelse eller avskjed

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver, stilles det krav til saksbehandlingen og til saklig grunnlag slik at oppsigelsen anses forholdsmessig. Dersom arbeidsgiver går fram feil, eller sier opp en ansatt på feil grunnlag, risikerer en at det blir fremmet større erstatningskrav.

Etter arbeidsmiljøloven §15-7 fremkommer det at arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

Hva som er saklig grunnlag må vurderes konkret i den enkelte sak, men det foreligger omfattende rettspraksis som gir gode retningslinjer for hva som anses som saklig grunnlag.

I vurderingen av om det foreligger saklig grunnlag, vil det også være relevante momenter om arbeidstaker har fått den oppfølging og opplæring som arbeidsgiver plikter å gi. Derfor vil det også kunne vektlegges om arbeidstaker tidligere har fått tilbakemelding om de aktuelle forholdene og om det er gitt advarsler fra arbeidsgiver. Det finnes ingen regler om hvor mange advarsler som må gis før en oppsigelse anses som saklig. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle og med utgangspunkt i hvor alvorlig forhold det er snakk om.

Arbeidstaker trenger ingen saklig grunnlag for å si opp sin stilling. Det gjelder heller ingen formkrav til oppsigelsen. Den kan for eksempel leveres på mail. Men det anbefales at oppsigelsen overleveres på en slik måte at arbeidstaker senere kan bevise at den er levert.

Arbeidsavtalens innhold

Arbeidsmiljøloven stiller minimumskrav til innholdet i en arbeidsavtale. Avtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet som:

 • Hvem som er arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Hvor arbeidsplassen eller dersom arbeidet utføres på flere steder, forretningsadressen til arbeidsgiver
 • Beskrivelse av arbeidet, tittel eller arbeidskategori
 • Når arbeidsforholdet starter
 • Hvor lenge arbeidsforholdet er forventet å vare, hvis arbeidsforholdet er midlertidig og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser
 • Regler om ferie, feriepenger og fastsettelse av ferie
 • Oppsigelsesfristene som gjelder for begge parter
 • Den avtalte lønnen og eventuelle tillegg og når lønnen skal utbetales
 • Når arbeidet skal utføres og lengde på daglig og ukentlig arbeidstid
 • Lengde av pauser
 • Eventuell avtale om særlig arbeidstidsordning
 • Eventuelle tariffavtaler som gjelder i arbeidsforholdet

Det er særlig viktig å nedtegne skriftlig dersom arbeidsforholdet inngås midlertidig og om det skal gjelde prøvetidsbestemmelser. Arbeidstid og lønn vil ofte være underlagt tariffavtaler. Men der det ikke gjelder tariffavtale, er det arbeidsavtalen som innenfor lovens rammer fastsetter vilkårene som gjelder i ansettelsesforholdet. Da er det viktig at arbeidsavtalen på en utfyllende måte fastsetter hvordan arbeidstiden skal beregnes og hvilke lønnsvilkår som gjelder, herunder for overtidsarbeid.

Ved utforming av arbeidsavtalen bør det også vurderes om det er behov for lojalitetsklausul eller konkurranseklausul, og bestemmelser om eierskap til immaterielle rettigheter.

Ugyldig arbeidsavtale

Arbeidsmiljøloven kan ikke fravikes til ugunst for den ansatte, hvis ikke det er bestemt spesielt i loven at bestemmelsen kan fravikes. Det betyr at dersom arbeidsavtalen bestemmer noe som er dårligere for den ansatte, enn det som fremkommer av loven, vil loven gjelde for dette området. Arbeidsavtalen forøvrig vil likevel være gyldig. 

Oppsigelse fra ansatt

Loven stiller ingen krav til hvordan oppsigelse fra den ansatte skal gjøres. Det betyr at også en muntlig oppsigelse i utgangspunktet binder den ansatte og at oppsigelsesfristen begynner å løpe. For å senere kunne bevise at den ansatte har sagt opp, bør likevel oppsigelsen gis skriftlig eller på epost. 

Prøvetid eller midlertidig stilling?

Hovedregelen er at den ansatte skal ansettes i fast stilling. Selv om det inngås avtale om fast stilling, er det åpning for at det kan avtales prøvetid inntil 6 måneder. At det er inngått avtale om prøvetid betyr ikke at stillingen er midlertidig. Men terskelen for å kunne si opp en ansatt i prøvetid er noe lavere enn senere i arbeidsforholdet.

Midlertidig stilling er ikke det samme som prøvetid. Midlertidig stilling kan bare inngås hvis lovens vilkår for det er oppfylt og det bestemmes samtidig hvor lenge arbeidsforholdet skal vare eller hvilke oppgaver som skal utføres. Den midlertidige stillingen avsluttes når det bestemte tidsrom har utløpt. 

Ny arbeidsavtale

Arbeidsavtalen som er inngått ved arbeidsforholdets start er bindene for begge parter. Denne kan ikke endres ensidig av kun den ene parten. Det betyr at den ansatte ikke plikter å skrive under på en ny arbeidsavtale med endrede vilkår.

Endrede arbeidsoppgaver

Arbeidsgiver har styringsrett over hvordan arbeidet skal utføres. Det betyr at arbeidsgiver har stor frihet til å avgjøre hvilke arbeidsoppgaver den ansatte skal utføre. Men dersom arbeidsoppgavene i stor grad strider mot den avtalen som er inngått, vil det kunne bli et spørsmål om stillingen er vesentlig endret i karakter. I så fall ligger dette utenfor det arbeidsgiver kan bestemme uten å bryte avtalen.

Den ansatte bør på sin side være varsom med å motsette seg å utføre pålagte oppgaver, da konsekvensene i ytterste konsekvens vil kunne bli oppsigelse eller avskjed.  

Vi gir ærlige og tydelige råd og vi er stolte av det vi leverer - alltid.
Våre møtelokaler
Advokat i andre byer
A-F

Advokat i AltaAdvokat i ArendalAdvokat i Asker – Advokat i AskimAdvokat i BergenAdvokat i BodøAdvokat i BrekstadAdvokat i BrevikAdvokat i BrumunddalAdvokat i BryneAdvokat i BrønnøysundAdvokat i DrammenAdvokat i DrøbakAdvokat i EgersundAdvokat i ElverumAdvokat i FagernesAdvokat i FarsundAdvokat i FauskeAdvokat i FinnsnesAdvokat i FlekkefjordAdvokat i FlorøAdvokat i FosnavågAdvokat i FredrikstadAdvokat i Førde

G-K

Advokat i GjøvikAdvokat i GrimstadAdvokat i HaldenAdvokat i HamarAdvokat i HammerfestAdvokat i HarstadAdvokat i HaugesundAdvokat i HokksundAdvokat i HolmestrandAdvokat i HonningsvågAdvokat i HortenAdvokat i HønefossAdvokat i JessheimAdvokat i JørpelandAdvokat i KirkenesAdvokat i KolvereidAdvokat i KongsbergAdvokat i KongsvingerAdvokat i KopervikAdvokat i KragerøAdvokat i KristiansandAdvokat i Kristiansund

L-O

Advokat i LangesundAdvokat i LarvikAdvokat i LeknesAdvokat i LevangerAdvokat i LillehammerAdvokat i LillesandAdvokat i LillestrømAdvokat i LyngdalAdvokat i Lørenskog – Advokat i MandalAdvokat i Mo i RanaAdvokat i MoelvAdvokat i MoldeAdvokat i MosjøenAdvokat i MossAdvokat i MysenAdvokat i MåløyAdvokat i NamsosAdvokat i NarvikAdvokat i NittedalAdvokat i NotoddenAdvokat i OddaAdvokat i OrkangerAdvokat i OsloAdvokat i Otta

P-S

Advokat i PorsgrunnAdvokat i RaufossAdvokat i RisørAdvokat i RjukanAdvokat i RørosAdvokat i SandefjordAdvokat i SandnesAdvokat i SandnessjøenAdvokat i SandvikaAdvokat i SarpsborgAdvokat i SaudaAdvokat i SkiAdvokat i SkienAdvokat i SkudeneshavnAdvokat i SortlandAdvokat i StathelleAdvokat i StavangerAdvokat i StavernAdvokat i SteinkjerAdvokat i StjørdalshalsenAdvokat i StokmarknesAdvokat i StordAdvokat i SvelvikAdvokat i Svolvær

T-Å

Advokat i TromsøAdvokat i TrondheimAdvokat i TvedestrandAdvokat i TønsbergAdvokat i UlsteinvikAdvokat i VadsøAdvokat i VardøAdvokat i VerdalsøraAdvokat i VinstraAdvokat i ÅkrehamnAdvokat i ÅlesundAdvokat i ÅndalsnesAdvokat i Åsgårdstrand

Rettsområder