Advokat snakker på videomøte

Finn beste advokat i din sak

Finn advokat i din sak

Advokat Hoff
Advokatfullmektig Mia Hoff startet i Advokat Bratteng AS i 2019. Hun hadde da med seg erfaring fra Advokatfirmaet Høivang i Sandefjord og Advokatfirma Forsberg DA. 

Hoff bistår klienter innenfor firmaets hovedområder arbeidsliv, eiendom, personskade og familie og har opparbeidet seg bred kompetanse i prosedyre for domstolene. Hun fører stadig saker for tingretten, lagmannsretten og dessuten et betydelig antall saker for Fylkesnemnda. 

Med advokatfullmektig Mia Hoff blir saken alltid godt forberedt og ført til beste for klienten. Det vil alltid bli vurdert om klienten er best tjent med en minnelig løsning. Men der dette ikke er mulig å oppnå, vil Hoff bistå på betryggende måte gjennom den rettslige behandlingen og sikre klienten et best mulig resultat. 

Våre advokater

Ta kontakt med våre solide og engasjerte advokater og få rask respons på din sak.

Møt oss på mobilen i dag

Ta kontakt  med oss og vi vil straks finne den beste advokaten i din sak. Personvernerklæring