Få advokat på forsikringen

Rådgivning | Forhandling | Prosedyre

Advokat på forsikringen

Forsikringsdekning

Ta kontakt med våre advokater om forsikringsdekning av advokat på chat, telefon eller videomøte. Vi hjelper klienter i hele landet – uten ekstra kostnad. 

I endel tilfeller vil det være mulig å søke dekning av advokatomkostningene på din bolig-, innbo-, båt eller kjøretøyforsikring. Vi hjelper deg med å  å fremme søknaden for ditt forsikringsselskap. Den enkelte forsikring inneholder vilkår om egenandel. 

Personskadesaker, herunder yrkesskade og trafikkskade, vil som hovedregel dekkes under den aktuelle forsikring. Dette gjelder ikke pasientskade, men her kan det være mulig å få dekt advokat av NPE. 

Hvilke sakstyper som kan kreves dekt under forsikringen fremgår av vilkårene. 

Ved rettshjelpdsdekning under dine private forsikringer, vil det gjelde vilkår om egenandel. Disse fremkommer av dine vilkår. Som regel vil egenandel være 4 000-6 000 kr samt 20 % for kostnader som påløper utover dette beløpet.

Det vil som regel gjelde en begrensning på samlet erstatningssum. Denne fremkommer av vilkårene og er typisk 100.000 kroner. 

Under rettshjelpdsdekning stilles det i alminnelighet krav om at det må ha oppstått en tvist, før dekning kan innvilges. Dersom det er fremsatt et krav som er avvist fra den annen part,  anses det som regel å ha oppstått en tvist.

Husk å sende med dine forsikringsvilkår når du sender over saksdokumentene, så vil vi gjøre en vurdering av mulighetene for dekning og fremme søknad for deg.

Dersom forsikringsselskapet avviser dekning under rettshjelpdsdekning, vil det være anledning til å klage på vedtaket.

Vi gir ærlige og tydelige råd og vi er stolte av det vi leverer - alltid.

Vi finner advokaten med best kompetanse i din sak

Advokatene

Thomas Cappelen
Les mer
Har etter anbefaling av en kollega brukt Bratteng til en privat sak og er strålende fornøyd med service, responstid og faglig tyngde. De var bl.a. også raskt på banen med en nøyaktig prosessrisiko analyse da tiden var moden for dette; noe jeg til tider har savnet uoppfordrede signal på ved bruk av Oslo advokater for både forretnings- og private engasjementer. Anbefales på det sterkeste.
Gunn Elisabeth
Les mer
Det hele startet med en sms, etter dette har jeg opplevd dette advokat firmaet som profesjonelle, de oppfattet raskt på hva saken handlet om. De er oppdatert på lover og regler, de er ryddig både på å fremlegge saken, og i det skrevne ord. De er hyggelige og de kler seg bra. Ønsker dere lykke til videre.
Christina Frantzen
Les mer
Veldig fornøyd! Ryddig, effektiv og følte hele veien at de tok godt vare på meg gjennom hele prosessen 😊
Håkon Wollan
Les mer
God oppfølging hele veien.
Anne Engebye Rue
Les mer
Advokat Bratteng ved Mia Hoff har gitt trygg og god oppfølging. Kan anbefales.
Previous
Next

Søk fri rettshjelp hos oss

Avslag eller klage på boligkjøperforsikringen

En boligkjøperforsikring, er en forsikring som kan tegnes av en boligkjøper ved kjøp av bolig. Men hva gjør du om forsikringsselskapet avslår dekning eller ikke gir deg god nok oppfølging?