Vår kompetanse er din verdi

Rådgivning | Forhandling | Prosedyre

Har du en sak som gjelder eiendom og bolig, er det viktig å velge en advokat som har erfaring fra dette rettsområdet. Våre advokater arbeider daglig med saker om mangler, reklamasjon og forsikring.

Ved eiendomstvister etter kjøp og salg anbefaler vi at begge parter benytter seg av rådgivning fra advokat. Dette fordi sakene som regel er svært viktige for partene og handler om store verdier. 

Etter at det har oppstått tvist vil det som regel være mulig å få dekt advokatomkostningene på boligforsikringen mot dekning av egenandel.

Ofte vil det være grunnlag for å forhandle om en minnelig løsning av saken. Men i endel tilfeller vil saken måtte løses gjennom rettslig prosess. Vi fører jevnlig saker om bolig og eiendom i retten.

Advokat Bratteng AS bistår i spørsmål som oppstår knyttet til bolig og næringseiendom. Vi utformer avtaler, bidrar ved tvister og prosedyre for domstolene. Saksforholdene kan gjelde husleieforhold, feil og mangler ved kjøp og salg, plan og bygg, forsikringsdekning ved skade og rettigheter i fast eiendom.

I mange saker knyttet til eiendom vil du kunne ha forsikringsdekning for deler av dine advokatomkostninger. Vi bistår deg med vurdering og søknad om forsikringsdekning.