Tålegrensee nabo

Urimelig eller uturvande ulempe fra naboen etter grannelova

Hvor går egentlig grensen for hvor mye du må tåle fra naboen etter grannelova og hva regnes som urimelig eller uturvande ulempe eller skade?