Arbeidsrett

Sluttpakke eller oppsigelse?

I endel tilfeller vil det kunne være en god løsning for begge parter å løse avslutningen med en sluttavtale eller sluttpakke. Her er en gjennomgang av hva en sluttpakke bør inneholde.

Viktig å huske på ved oppsigelse

Reglene for oppsigelse av arbeidstaker følger av arbeidsmiljøloven og rettspraksis. Her gjør vi en gjennomgang av de viktigste saksbehandlingsregler og vurderingen av saklig grunnlag.