Bistandsadvokat Sandefjord

Spør bistandsadvokat på chat, videomøte eller telefon.

Bistandsadvokat Sandefjord

Hele landets bistandsadvokat

Ta kontakt med bistandsadvokat Sandefjord på chat, telefon eller videomøte. Vi hjelper klienter i hele landet – uten ekstra kostnad. 

Bistandadvokatens rolle

Bistandsadvokater hjelper de som er utsatt for en straffbar handling eller de etterlatte. Det vil som regel være behov for bistand både i forbindelse med etterforskning av saken, men også senere ved den rettslige behandlingen i domstol. 

Du kan få råd og veiledning fra en bistandsadvokat før du har vurdert om du vil anmelde forholdet. Under etterforskning vil bistandsadvokaten ivareta fornærmedes interesser. Under den rettslige prosessen vil bistandsadvokaten også kunne stille spørsmål til tiltalte og vitner. Når det er oppnevnt en bistandsadvokat i saken, er det denne som på vegne av fornærmede fremmer et erstatningskrav. 

Hvem har krav på bistandsadvokat

Bistandsadvokat blir ikke oppnevnt fra retten i alle straffesaker. De tilfeller som særskilt er nevnt i loven er:

 • Brudd på kontaktforbud
 • Tvangsekteskap
 • Menneskehandel
 • Mishandling i nære relasjoner
 • Kjønnslemlestelse
 • Voldtekt
 • Grovt uaktsom voldekt
 • Misbruk av overmaktsforhold
 • Seksuell omgang med innsatte i institusjon
 • Voldtekt av barn under 14 år
 • Seksuell omgang med barn mellom 14-16 år
 • Seksuell handling med barn under 16 år
 • Incest
 • Seksuell omgang mellom andre nærstående

Der noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling, vil foreldrene ha krav på bistandsadvokat. Når særlige forhold tilsier det, kan bistandsadvokat også oppnevnes i andre tilfeller. 

Også i andre tilfeller kan det oppnevnes bistandsadvokat fra retten, dersom saken tilsier det.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål til om du har krav på bistandsadvokat i Sandefjord.

Bistandsadvokat i Sandefjord

Dersom du søker etter bistandsadvokat for din sak i Sandefjord, er Advokat Bratteng AS det naturlige valget. Du vil få tildelt en advokat som har kunnskap om rettsfeltet din sak gjelder.

Vurdering av sak

Advokat Bratteng AS gjør det lettere å bruke og kontakte advokat i hele landet. Våre solide og engasjerte advokater og advokatfullmektiger sitter klare til å gjennomgå din sak og vurdere hvordan den best kan løses og forfølges videre. Ofte vil det være mulig å søke deler av advokatkostnadene dekt på dine forsikringer eller under ordningen med fri rettshjelp. 

Solid.Engasjert.

Vårt motto er Solid. Engasjert. Ingenting er tilfeldig hos oss og vi strekker oss langt for å gi deg som klient den beste advokatbistanden. Vi er landets første mobiladvokat fordi vi ønsker å være tilgjengelig for deg som klient. Vi jobber etter et klart prinsipp om at en sak ikke skal ha unødvendig ventetid som følge av oss. Vi hjelper deg effektivt og greit uansett hvor i landet du bor – og uten ekstra kostnad.

Kompetanse

Advokat Bratteng AS ble etablert i 2015 og har lagt vekt på å bygge solid kompetanse innenfor våre utvalgte rettsområder. Alle våre medarbeidere gjennomgår intern kompetanseutvikling og deltar jevnlig på kurs for å fornye sin kunnskap. Vi er opptatt av at våre klienter skal få den beste mulig bistand. Derfor gjør vi alltid en grundig gjennomgang av sakens dokumentasjon og de rettslige sider og vi sørger alltid for å oppdatere oss på seneste rettspraksis. 

Teknologi

Advokat Bratteng AS er et moderne advokatkontor hvor vi benytter seneste tilgjengelig teknologi. Dette sikrer at du som klient alltid får mest mulig effektiv bistand. 

Kontakt med bistandsadvokat i Sandefjord

Dersom du søker bistandsadvokat for din sak i Sandefjord, kan du ta kontakt med oss på telefon +47 337 40 111 eller på chatten på denne siden. Vi vil gi deg tilbakemelding i løpet av svært kort tid. 

Avtal gjerne å møte oss på kontoret i Sandefjord eller på et mobilmøte.

Chat og videomøte

Tjenesten mobiladvokaten.no leveres av Advokat Bratteng AS. Gjennom tjenesten tilbyr vi en chat som kan benyttes til generelle spørsmål. I tillegg tilbyr vi videomøte med advokat som kan gjennomføres med din mobiltelefon, nettbrett eller pc. Tjenesten er enkel å benytte og krever ingen nedlastning. Sikkerheten er godt ivaretatt ved at samtalen er såkalt ende-til-ende kryptert. 

Tilgjengelighet

Vi er opptatt av å være tilgjengelig for deg og ser alltid etter nye måter å gjøre rettshjelp mer tilgjengelig for privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. 

Finne advokat

Når du søker etter advokat for din sak i Sandefjord, er det viktig å tenke på at du finner en advokat som har kompetanse innenfor det aktuelle rettsfelt. Det er også viktig at advokaten har kapasitet til å ivareta din sak på en god måte og kan jobbe effektivt med saken. Kompetanse om det aktuelle rettsfelt og god progresjon og oppfølging, er ofte avgjørende for det endelige utfallet av saken. Vi bistår både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner i Sandefjord og sørger alltid for en solid gjennomgang av sakens dokumentasjon og sakens rettslige sider. 

Fri rettshjelp i Sandefjord

I mange tilfeller vil det være mulig å få dekt advokatomkostningene gjennom ulike ordninger. Fri rettshjelp i Sandefjord gjennom det offentlige gis innenfor spesielle saksfelt og etter egne vilkår. Dette kan du lese mer om her. Mange har forsikring på bolig, bil og øvrige forsikringer som inneholder rettshjelpsdekning. Advokatene våre kan hjelpe deg med å søke om slik dekning. Du kan lese mer om ordningen her. Dersom man får endret et vedtak fra det offentlige, vil det også kunne være mulig å søke omkostningene dekt. 

Advokat

Advokat er en beskyttet tittel for jurister som innehar advokatbevilling. Advokater yter rettslig bistand til privatpersoner, bedrifter, organisasjoner eller myndigheter. 

Advokatbistand kan ytes i sivilrettslige saker mellom private rettssubjekter eller i offentligrettslige saker som gjelder forholdet mellom private rettssubjekter og det offentlige. 

Sandefjord

Sandefjord er en by og kommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen har en befolkning på ca. 64.000 etter sammenslåingen med Stokke og Andebu.

Linker

Utdanning.no: Om utdanningen

Wikipedia: Definisjon

Advokatforeningen: Hjelpeside

Lovdata: Oversikt

Store norske leksikon: Definisjon

Lovdata: oversikt

Gule sider: advokater

Sandefjord kommune: Om Sandefjord

Wikipedia: Sandefjord

Visit Sandefjord: Sandefjord

Domstolen: Om bistandsadvokatrollen

Ta kontakt  med oss og vi vil straks finne den beste bistandsadvokaten i din sak i Sandefjord. Personvernerklæring