Advokat barnevern og barnefordeling

Advokat barnevern og barnefordeling

Advokat barnevern barnefordeling

Finn advokat i din sak om barnevern eller barnefordeling her. Vi har god erfaring med saker som omhandler barn og bistår gjerne for å finne gode løsninger for deg.

I alle saker som omhandler barn, skal det tas utgangspunkt i prinsippet om barnets beste. Vi bistår både i utenrettslige forhandlinger og prosesser for domstolene der det er nødvendig.

Saker om barnefordeling handler om å komme til enighet om en løsning som er til barnets beste. Noen ganger vil det ikke være mulig å løse spørsmålene ved en avtale, og det vil kunne bli nødvendig med en rettslig prosess. 

Det er mange spørsmål som vil kunne reise seg i en slik prosess og som må løses på en god måte. Det gjelder hvor barnet skal bo fast, samværsavtale og foreldreansvar. 

Dersom barnevneret mottar en bekymringsmelding, vil den som regel måtte undersøkes. Vi hjelper deg gjerne i forbindelse med en undersøkelsessak eller senere dersom det skulle bli aktuelt med tiltak eller omsorgsovertakelse.  Vi har god erfaring i saker overfor barnevernet både i Fylkesnemnda og domstolene.

Våre advokater

Ta kontakt med våre solide og engasjerte advokater og få rask respons på din sak.

Møt oss på mobilen i dag