Advokat arverett helt enkelt

Rådgivning | Forhandling | Prosedyre

Artikler om Arverett

De viktigste endringene i ny arvelov

Den 1. januar 2021 trådte de nye endringene i arveloven i kraft. Selv om de største endringene er av rent språklig og pedagogisk art, er det likevel viktige endringer du bør være klar over.

Samboere med spørsmål om arv

Arv etter samboeren

Som samboere er det viktig å være klar over at dere nødvendigvis ikke har de samme rettighetene som ektefeller ved et arveoppgjør. Dette gjelder selv om samboerskapet har vart over lang tid.

Offentlig eller privat skifte?

I de fleste tilfeller velger arvingene å skifte privat. Men når bør man velge offentlig skifte og hva er forskjellen?

Advokatene

Thomas Cappelen
Les mer
Har etter anbefaling av en kollega brukt Bratteng til en privat sak og er strålende fornøyd med service, responstid og faglig tyngde. De var bl.a. også raskt på banen med en nøyaktig prosessrisiko analyse da tiden var moden for dette; noe jeg til tider har savnet uoppfordrede signal på ved bruk av Oslo advokater for både forretnings- og private engasjementer. Anbefales på det sterkeste.
Gunn Elisabeth
Les mer
Det hele startet med en sms, etter dette har jeg opplevd dette advokat firmaet som profesjonelle, de oppfattet raskt på hva saken handlet om. De er oppdatert på lover og regler, de er ryddig både på å fremlegge saken, og i det skrevne ord. De er hyggelige og de kler seg bra. Ønsker dere lykke til videre.
Christina Frantzen
Les mer
Veldig fornøyd! Ryddig, effektiv og følte hele veien at de tok godt vare på meg gjennom hele prosessen 😊
Håkon Wollan
Les mer
God oppfølging hele veien.
Anne Engebye Rue
Les mer
Advokat Bratteng ved Mia Hoff har gitt trygg og god oppfølging. Kan anbefales.
Previous
Next

Søk fri rettshjelp hos oss

Valg av arverettsadvokat

Har du en sak som gjelder arverett, er det viktig å velge en advokat som har erfaring fra dette rettsområdet. Våre advokater arbeider daglig med saker om testament, arverett, arveoppgjør og skifte.

Dersom det oppstår uenighet om gjennomføringen av et arveoppgjør, anbefaler vi ofte at partene benytter advokat. Dette er fordi et arveoppgjør ofte omhandler store verdier. Det er derfor viktig at du oppnår et riktig resultat.

Noen ganger kan det være tvil om hvilket resultat som følger av lovens regler. Derfor ender også noen arvetvister i rettssystemet.

Ofte vil det da være grunnlag for å forhandle om en minnelig løsning av saken. Det vil i mange tilfeller være en god løsning for alle parter å løse tvist om et arveoppgjør utenomrettslig, slik at en unngår store kostnader. Hjelp fra advokat i en slik prosess gir ofte gode løsninger. 

Planlegging av arv

Vurderer du å planlegge hvordan arven etter deg eller dere skal fordeles? Du kan finne mange gode råd om testament og regler om arvefordeling på nettet. Men reglene er ofte kompliserte og sammensatte. For at du skal være sikker på å oppnå fordeling av arven etter eget ønske, bør du derfor få en vurdering av advokat.

Arven fordeles i utgangspunktet etter arvelovens regler dersom det ikke er satt opp et testament. I testament kan du selv fordele verdiene etter deg, men begrenset av lovens regler om pliktdelsarv. 

Pliktdelsarv

Dersom du etterlater deg livsarvinger, er lovens pliktdelsarv til disse 2/3 av formuen. Pliktdelsarven kan begrenses i testament til maksimalt 1 million per livsarving eller til maksimalt 200.000 per livsarving som er fjernere livsarving enn dine egne barn.

Det er ikke anledning til å råde over pliktdelsarven i testament, verken i sum eller fordeling av eiendeler. Det innebærer at bestemmelser i testament som går utover pliktdelsarven, vil bli satt til side som ugyldig.

Arv til ektefellen

Ektefellen har rett på 1/4 av formuen du etterlater deg i arv, dersom du også har livsarvinger. Men har i alle tilfelle rett på minst 4 G (folketrygdens grunnbeløp). Dette tilsvarer for tiden 399 432 (2019). Denne minstearven går foran livsarvingenes rett på pliktdelsarv. 

Dersom en ikke etterlater seg barn eller barnebarn, vil ektefellen ha rett på halvparten av arven og minst 6 G. Dette tilsvarer per tid kr. 599.148 (2019).

Ektefellens arverett som nevnt kan bare avgrenses i testament og det er en forutsetning at den andre ektefellen har fått kunnskap om avgrensningen av arven før arvelateren dør. 

Opprettelse av testament

Testament må opprettes i henhold til visse formkrav for å være gyldig. Testamentet må settes opp skriftlig og signeres i påsyn av to vitner som testator har godkjent. Vitnene må være kjent med at dokumentet som signeres er et testament. 

Testator må signere eller vedkjenne seg sin underskrift mens vitnene er til stede. Vitnene skal samtidig og mens testator er til stede, signere med sine egne navn på testamentet. 

Testamentsvitnene bør også signere på at testator gjorde testamentet av fri vilje, og var ved sans og samling. Påskriften bør inneholde vitnenes yrke og adresse. Testamentet bør også dateres. 

Vitnene må være over 18 år og ikke være sjelelig svekket. Vitnet må ikke selv være tilgodesett i testamentet eller ektefelle eller slektning til noen som er tilgodesett i testamentet. 

Testamentet kan oppbevares i tingretten mot et lite gebyr. 

Vi gir ærlige og tydelige råd og vi er stolte av det vi leverer - alltid.