Advokat eiendom

Spør advokaten på chat, videomøte eller telefon om eiendom – Advokat Ken Roger Bratteng

Advokat eiendom

Spør advokaten på chat, videomøte eller telefon om eiendom – Advokat Ken Roger Bratteng

Advokat eiendom

Advokat eiendom

Finn din advokat eiendom i sak om bolig, bil, tjenester eller forsikringsoppgjør her. Når store verdier skifter hender eller tjenester skal utføres, kan det lett oppstå tvist om mangler eller forsinkelse. Vi bistår deg i tvister som oppstår i forbindelse med eiendomsoverdragelser, bolig, bilhandel, husleie og forsikringsoppgjør. Vi bistår også i saker som gjelder rettigheter i fast eiendom. Ta kontakt om du ønsker kontakt med advokat vedrørende eiendom.

Advokat Bratteng AS bistår i spørsmål som oppstår knyttet til bolig og næringseiendom. Vi utformer avtaler, bidrar ved tvister og prosedyre for domstolene. Saksforholdene kan gjelde husleieforhold, feil og mangler ved kjøp og salg, plan og bygg, forsikringsdekning ved skade og rettigheter i fast eiendom.

I mange saker knyttet til eiendom vil du kunne ha forsikringsdekning for deler av dine advokatomkostninger. Vi bistår deg med vurdering og søknad om forsikringsdekning.

Ta kontakt  med oss og vi vil straks finne den beste advokaten i din sak om eiendom. Personvernerklæring

Våre advokater

Ta kontakt med våre solide og engasjerte advokater og få rask respons på din sak.

Møt oss på mobilen i dag