Avslag og klage på boligkjøperforsikringen

En boligkjøperforsikring, er en forsikring som kan tegnes av en boligkjøper ved kjøp av bolig. Det er flere store forsikringsselskap som tilbyr denne tjenesten, blant annet If og Help forsikring.

Advokat Bratteng AS

21. mars 2021

Hva er en boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikringen skal hjelpe kjøperen dersom det oppdages mangler i boligen. Forsikringen fremstilles ofte fra tilbyderne som motstykket til boligselgerforsikringer, også kalt eierskifteforsikringer. Dette er derimot ikke en helt riktig fremstilling, fordi boligkjøperforsikringene ikke gir like god beskyttelse som boligselgerforsikringene.

Boligkjøperforsikringene dekker ikke kravet som oppstår mot selgeren i seg selv. Forsikringene gir heller ikke en garanti for at kravet blir dekket. Forsikringene gir derimot dekning til rettshjelp for at kjøperen kan få bistand til å forfølge kravet. Forsikringene dekker altså kun saksomkostninger. Boligkjøperforsikringen har dermed mange likhetstrekk med rettshjelpsforsikringer. På samme måte som ordinære rettshjelpsforsikringer dekker boligkjøperforsikringene nødvendige utgifter til blant annet advokatbistand, takstmenn og andre sakkyndige. I enkelte tilfeller dekkes også andre utgifter som for eksempel rettsgebyrer og idømte saksomkostninger.

Avslag på boligkjøperforsikringen

Det er forsikringsselskapet som har stilt boligkjøperforsikringen som vurderer saken din når den meldes inn. Dersom selskapet vurderer at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at du kommer til å vinne saken, vil de kunne gi avslag på forsikringsdekning.

En rapport utarbeidet av forbrukerrådet i 2017 viser at svært mange boligkjøpere er misfornøyde med boligkjøperforsikringen sin. Boligkjøperforsikringene har som alle andre forsikringsselskap kommersielle interesser. Det er advokater og saksbehandlere som er ansatt av, og jobber i forsikringsselskapene som vurderer de innmeldte sakene. Økonomisk sett er det i selskapets interesse at det oppstår færrest mulige tvister, fordi dette medfører utgifter og merarbeid for selskapene. Det kan være betenkeligheter med en slik ordning, da dette kan være egnet til å påvirke selskapets vurdering av den innmeldte saken.

Dersom du har meldt inn en sak til boligkjøperforsikringen din, og fått beskjed om at du har en dårlig sak, eller at du ikke har et krav mot selger, og at selskapet derfor ikke vil bistå, er det viktig at man er klar over at man har rett til å klage på forsikringsselskapets avgjørelse om å avvise saken.

Dersom du har fått avslag fra forsikringsselskapet bør du derfor undersøke om avslaget er riktig. Dersom mangelen er kostbar å utbedre, kan det være hensiktsmessig å få en advokat som ikke er tilknyttet forsikringsselskapet til å gjøre en uavhengig vurdering av din sak. 

Utfallet av en slik «second opinion» kan tilsi at en kjøper bør påklage avslaget fra boligforsikringsselskapet.

Klage på avslag eller advokathjelpen fra boligkjøperforsikringen

Det er forsikringsselskapets egne advokater og saksbehandlere som bistår boligkjøperne når en sak er godtatt. Reglene om fritt advokatvalg og prinsippet om advokaters uavhengighet gir derimot forsikringskundene rett til å velge en annen advokat på forsikringsselskapets regning. Boligkjøperforsikringene er dermed forpliktet til å dekke nødvendige utgifter dersom du ønsker å benytte deg av en advokat som er uavhengig av forsikringsselskapet, en ekstern advokat.

I tillegg til tilfeller hvor selskapet har gitt avslag på dekning, kan det være aktuelt å benytte ekstern advokat av andre grunner.

Mange forsikringstakere opplever at selskapene ikke prioriterer saken deres, eller at de på andre måter ikke håndterer saken som ønskelig. Boligkjøperforsikringene har tidligere blitt noe kritisert for at de inngår forlik som kjøperen ikke nødvendigvis er tjent med, og at de i enkelte tilfeller ikke ønsker å gå videre med kundens sak.

Dersom du er i en slik situasjon er det viktig å vite at selskapene normalt, på et hver trinn av saken, vil akseptere et advokatbytte. Dersom du ønsker advokatbytte, vil den nye advokaten kunne bistå deg med å få gjennomført byttet.  

Advokat Bratteng har erfaring med tvister om bolig. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak.

Få advokat dekt på din forsikring

Advokatene

Avslag eller klage på boligkjøperforsikringen

En boligkjøperforsikring, er en forsikring som kan tegnes av en boligkjøper ved kjøp av bolig. Men hva gjør du om forsikringsselskapet avslår dekning eller ikke gir deg god nok oppfølging?

naboer i tvist

Bør jeg velge leiegaranti i stedet for depositum?

Leiegaranti, også kalt husleiegaranti eller depositumsgaranti, er en garanti som benyttes ved leieavtaler som et alternativ til depositum. Bruken av leiegaranti har økt de siste årene, og tilbud om leiegaranti gis ofte av profesjonelle utleierne, slik som utleiemeglere.

Thomas Cappelen
Les mer
Har etter anbefaling av en kollega brukt Bratteng til en privat sak og er strålende fornøyd med service, responstid og faglig tyngde. De var bl.a. også raskt på banen med en nøyaktig prosessrisiko analyse da tiden var moden for dette; noe jeg til tider har savnet uoppfordrede signal på ved bruk av Oslo advokater for både forretnings- og private engasjementer. Anbefales på det sterkeste.
Gunn Elisabeth
Les mer
Det hele startet med en sms, etter dette har jeg opplevd dette advokat firmaet som profesjonelle, de oppfattet raskt på hva saken handlet om. De er oppdatert på lover og regler, de er ryddig både på å fremlegge saken, og i det skrevne ord. De er hyggelige og de kler seg bra. Ønsker dere lykke til videre.
Christina Frantzen
Les mer
Veldig fornøyd! Ryddig, effektiv og følte hele veien at de tok godt vare på meg gjennom hele prosessen 😊
Håkon Wollan
Les mer
God oppfølging hele veien.
Anne Engebye Rue
Les mer
Advokat Bratteng ved Mia Hoff har gitt trygg og god oppfølging. Kan anbefales.
Previous
Next
Vi gir ærlige og tydelige råd og vi er stolte av det vi leverer - alltid.