Huskeliste ved personskade

Vaksinering for corona

Les våre viktige tips om hva du må huske på hvis du har blitt påført en personskade. Det kan for eksempel være yrkesskade eller trafikkskade. 

Advokat Bratteng AS

21. mars 2021

  1. Oppsøk lege

For å få gjennomslag i personskadesaker er det ofte avgjørende at det foreligger tidsnær dokumentasjon fra lege som dokumenterer den aktuelle skaden. I mange saker kreves det dokumentasjon fra lege innen 72 timer etter at skaden fant sted.  Det er derfor viktig å oppsøke lege så raskt som mulig etter at skaden oppstod. Sørg for at legen får full forståelse og oversikt over alle steder du har vondt etter ulykken, og at dette blir nedtegnet i journalen.

  1. Meld inn skaden

Skaden bør meldes inn til relevante aktører så raskt som mulig etter at skaden har oppstått, typisk forsikringsselskap og/eller NAV. Dette er viktig for å avbryte eventuelle meldefrister og foreldelsesfrister.

Både NAV og ulike forsikringsselskap opererer ofte med en meldefrist på 1. år. Denne fristen er det viktig å være oppmerksom på. Dersom fristen oversittes, risikerer du at erstatningskravet går tapt.

Dersom du har tegnet private forsikringer, eksempelvis en ulykkesforsikring eller uføreforsikring, er det viktig å melde inn skaden også til disse.

  1. Fortsett å oppsøke lege

Det er i utgangspunktet ikke tilstrekkelig at du oppsøker lege én gang etter at du har blitt påført en personskade. Som utgangspunkt kreves det jevnlige journalføringer som dokumenterer skaden. Dersom du har behov for fysioterapi mv. er det dessuten viktig at også dette dokumenteres ved jevnlige besøk. Ideelt sett bør du fortsette å oppsøke lege helt til erstatningssaken er avsluttet.

  1. Dokumenter dine utgifter

Forsikringsselskapet krevet ofte at du må dokumentere dine utgifter. Det er derfor viktig at du tar vare på kvitteringer på behandlinger, egenandel ved konsultasjoner, medisiner og andre utgifter du har hatt som følge av skadehendelsen, slik at disse kan fremlegges for forsikringsselskapet.

  1. Kontakt en advokat!

Det er viktig for deg å vite hvilke rettigheter og krav du har ved personskade.

Utgangspunktet er dessuten at det er deg som skadelidt som har bevisbyrden for at det foreligger en personskade som medfører et økonomisk tap.

Det er derfor viktig at du tar kontakt med advokat så raskt som mulig etter at du har blitt påført en skade. Vår jobb som personskadeadvokat er å gi deg råd og tips samt å kartlegge ditt erstatningskrav. I tillegg til dette vil vi stå for dialog med forsikringsselskapet og sørger for fremdrift i saken.

I de fleste personskadesaker dekker forsikringsselskapene rimelige og nødvendige utgifter til advokat, slik at du ikke behøver å bekymre deg for advokatutgifter.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og vurdering av din personskadesak.

Få advokat dekt på din forsikring

Artikler om personskade

Vaksinering for corona

Huskeliste ved personskade

Les våre viktige tips om hva du må huske på hvis du har blitt påført en personskade. Det kan for eksempel være yrkesskade eller trafikkskade.

Yrkesskader på hjemmekontor

Gjelder yrkesskadeforsikringen ved arbeid hjemmefra? Denne artikkelen vil kortfattet gi en redegjørelse for hvilke regler som gjelder hvis du blir skadet på hjemmekontor.

Advokatene

Søk fri rettshjelp hos oss

Vi gir ærlige og tydelige råd og vi er stolte av det vi leverer - alltid.