De nye reglene i arveloven

Den 1. januar 2021 trådte de nye endringene i arveloven i kraft. Selv om de største endringene er av rent språklig og pedagogisk art, er det likevel viktige endringer du bør være klar over. Her vil det bli gitt en kort oversikt over de viktigste endringene i den nye arveloven.

Advokat Bratteng AS

12. februar 2021

Økning av pliktdelsarven til livsarvingene

Pliktdelsarv til livsarvinger er den delen av arven barn etter arvelateren har krav på ved arveoppgjøret. Normalt utgjør pliktdelsarven 2/3 av arvelaterens formue, men er oppad begrenset i arvelovens § 50. Pliktdelsarven til livsarvingene begrenser testators rett til å råde over formuen ved testament.

I den gamle arveloven var pliktdelsarven oppad begrenset til 1 000 000 kroner per livsarving. Ved innføringen av den nye arveloven 1. januar 2021, ble pliktdelsarven økt og er nå oppad begrenset til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Folketrygdens grunnbeløp reguleres årlig med virkning fra 1. mai, og er nå på 101 351. Dette medfører at pliktdelsarven til hver av livsarvingene per nå er oppad begrenset til 1 520 265 kroner.

Adgang til å testamentere bort bestemte eiendeler

Den nye arveloven gir arvelateren adgang til å bestemme ved testament at én bestemt livsarving skal overta bestemte eiendeler, se arvelovens § 51 annet ledd.

Dette gjelder selv om eiendelen er verdt mer enn livsarvingens pliktdelsarv. Det er en forutsetning for en slik testasjons gyldighet at den aktuelle livsarvingen betaler det overskytende til boet.

Regler om avkortning i fremtidig arv

I noen tilfeller kan det være ønskelig eller hensiktsmessig å gi forskudd på arv til en arving, som ved det endelige arveoppgjøret skal føre til avkortning for den aktuelle livsarvingen. I den nye arveloven er dette regulert i § 75.

Etter den nye arveloven kan avkortning i arveoppgjøret, for tidligere mottatt økonomisk ytelse, bare gjøres dersom dette var en betingelse når det økonomiske ytelsen ble gitt. En slik betingelse om avkortning i arveoppgjøret bør skje skriftlig og eventuelt andre livsarvinger bør gjøres kjent med ytelsen.

Arveretten til samboere er uendret

En annen viktig ting med den nye arveloven er at ektefeller og samboere vil som tidligere ikke være likestilt når det gjelder deres rett til arv. For samboere har den nye arveloven ikke medført noen endringer i deres arverett. Dersom du ønsker å vite mer om arv mellom samboere, har vi skrevet en artikkel om det som du finner her.

Artikler om Arverett

De viktigste endringene i ny arvelov

Den 1. januar 2021 trådte de nye endringene i arveloven i kraft. Selv om de største endringene er av rent språklig og pedagogisk art, er det likevel viktige endringer du bør være klar over.

Samboere med spørsmål om arv

Arv etter samboeren

Som samboere er det viktig å være klar over at dere nødvendigvis ikke har de samme rettighetene som ektefeller ved et arveoppgjør. Dette gjelder selv om samboerskapet har vart over lang tid.

Offentlig eller privat skifte?

I de fleste tilfeller velger arvingene å skifte privat. Men når bør man velge offentlig skifte og hva er forskjellen?

Thomas Cappelen
Les mer
Har etter anbefaling av en kollega brukt Bratteng til en privat sak og er strålende fornøyd med service, responstid og faglig tyngde. De var bl.a. også raskt på banen med en nøyaktig prosessrisiko analyse da tiden var moden for dette; noe jeg til tider har savnet uoppfordrede signal på ved bruk av Oslo advokater for både forretnings- og private engasjementer. Anbefales på det sterkeste.
Gunn Elisabeth
Les mer
Det hele startet med en sms, etter dette har jeg opplevd dette advokat firmaet som profesjonelle, de oppfattet raskt på hva saken handlet om. De er oppdatert på lover og regler, de er ryddig både på å fremlegge saken, og i det skrevne ord. De er hyggelige og de kler seg bra. Ønsker dere lykke til videre.
Christina Frantzen
Les mer
Veldig fornøyd! Ryddig, effektiv og følte hele veien at de tok godt vare på meg gjennom hele prosessen 😊
Håkon Wollan
Les mer
God oppfølging hele veien.
Anne Engebye Rue
Les mer
Advokat Bratteng ved Mia Hoff har gitt trygg og god oppfølging. Kan anbefales.
Previous
Next

Advokatene

Vi gir ærlige og tydelige råd og vi er stolte av det vi leverer - alltid.