Arv etter samboeren

Samboere med spørsmål om arv

I dagens samfunn velger flere å være samboere lenge uten å gifte seg. Noen velger å være samboere hele livet. Som samboere er det viktig å være klar over at dere nødvendigvis ikke har de samme rettighetene som ektefeller ved et arveoppgjør. Dette gjelder selv om samboerskapet har vart over lang tid. Det ble heller ikke gjort noen endringer i samboeres arverett i den nye arveloven som trådte i kraft 1. januar 2021.

Advokat Bratteng AS

12. februar 2021

Samboeres arverett

Her vil det bli gitt en kort oversikt over hvilke rettigheter samboere har til arv og uskifte etter arveloven. Samboeres arverett kan i hovedsak skilles i to kategorier: Arverett hvor samboerne «har, har hatt eller venter felles barn», og arverett etter testament.   

Arverett for samboere som har, har hatt eller venter felles barn

Skulle den ene av samboerne faller fra og «dere har, har hatt eller venter barn sammen» vil den gjenlevende ha rett til en arv på fire ganger folketrygdens grunnbeløp, se arveloven § 12. Denne retten til arv gjelder også om det er livsarvinger (barn) etter den avdøde samboeren.

Folketrygdens grunnbeløp reguleres årlig med virkning fra 1. mai, og nå er folketrygdens grunnbeløp på 101 351.

Rett til uskifte for samboere som har, har hatt eller venter felles barn

Gjenlevende samboer kan også ha rett til uskiftet bo, se arveloven § 32. Uskiftet bo går ut på at fordelingen av arven utsettes. Arven vil først bli fordelt dersom den gjenlevende samboeren dør eller gifter seg på nytt. En arving kan også kreve skifte av uskifteboet hvis den lengstlevende samboeren har hatt ny samboer i minst to år eller «har, har hatt eller venter barn» med den nye samboeren.

For at en samboer skal ha rett til uskiftet bo etter arveloven, er det et vilkår om at man «har, har hatt eller venter barn» med den avdøde samboeren. Har du rett til å sitte i uskiftet bo, inkluderer dette felles bolig og innbo, bil og fritidsbolig med innbo som tjente til felles bruk for samboerne.

Hadde den avdøde samboeren særskilte livsarvinger (barn som ikke er felles med gjenlevende samboer), må de særskilte livsarvingene samtykke til at den gjenlevende samboer skal ha rett til uskifte.

Arv til samboere gjennom testament

Dersom samboerne ikke har felles barn, har de som utgangspunkt ikke rett til arv dersom en av dem skulle falle fra. Likevel kan arv til samboere sikres gjennom testament. Dersom ingen av samboerne har barn, står man fritt til å testamentere over formuen sin slik man måtte ønske.

Dersom samboerne har barn, vil pliktdelsarven sette begrensninger i arvelaterens rett til å råde over formuen. Pliktdelsarven er lovfestet i arvelovens § 50, og er arv som barn av avdøde har krav på. Pliktdelsarven tilsvarer 2/3 av formuen til avdøde dersom han har barn, men den er likevel aldri større enn 15 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Arv etter testament for samboere som har bodd sammen i 5 år

Av arveloven § 13 følger det at samboere som har bodd sammen i 5 år eller mer før dødsfallet, kan fastsette i testament at gjenlevende samboer skal ha rett til å arve fire ganger folketrygdens grunnbeløp. Dette uten hensyn til pliktdelsarv til eventuelle barn. Dette betyr at dersom arven er liten, vil samboeren likevel sikres på bekostning av avdødes barn.

Artikler om Arverett

De viktigste endringene i ny arvelov

Den 1. januar 2021 trådte de nye endringene i arveloven i kraft. Selv om de største endringene er av rent språklig og pedagogisk art, er det likevel viktige endringer du bør være klar over.

Samboere med spørsmål om arv

Arv etter samboeren

Som samboere er det viktig å være klar over at dere nødvendigvis ikke har de samme rettighetene som ektefeller ved et arveoppgjør. Dette gjelder selv om samboerskapet har vart over lang tid.

Offentlig eller privat skifte?

I de fleste tilfeller velger arvingene å skifte privat. Men når bør man velge offentlig skifte og hva er forskjellen?

Thomas Cappelen
Les mer
Har etter anbefaling av en kollega brukt Bratteng til en privat sak og er strålende fornøyd med service, responstid og faglig tyngde. De var bl.a. også raskt på banen med en nøyaktig prosessrisiko analyse da tiden var moden for dette; noe jeg til tider har savnet uoppfordrede signal på ved bruk av Oslo advokater for både forretnings- og private engasjementer. Anbefales på det sterkeste.
Gunn Elisabeth
Les mer
Det hele startet med en sms, etter dette har jeg opplevd dette advokat firmaet som profesjonelle, de oppfattet raskt på hva saken handlet om. De er oppdatert på lover og regler, de er ryddig både på å fremlegge saken, og i det skrevne ord. De er hyggelige og de kler seg bra. Ønsker dere lykke til videre.
Christina Frantzen
Les mer
Veldig fornøyd! Ryddig, effektiv og følte hele veien at de tok godt vare på meg gjennom hele prosessen 😊
Håkon Wollan
Les mer
God oppfølging hele veien.
Anne Engebye Rue
Les mer
Advokat Bratteng ved Mia Hoff har gitt trygg og god oppfølging. Kan anbefales.
Previous
Next

Advokatene

Vi gir ærlige og tydelige råd og vi er stolte av det vi leverer - alltid.