Rett til å overta boligen ved skilsmisse

Hvem har rett til å overta felles bolig ved separasjon eller skilsmisse, og hvordan gjennomføres overføringen?

Ken Roger Bratteng

10. juni 2020

En sak ved skilsmisseoppgjør er hvordan verdiene skal deles og hvor store verdier hver skal sitte igjen med. Et annet spørsmål er hvem som har rett til å overta de enkelte eiendelene. Særlig er spørsmålet om felles bolig ofte særlig viktig for partene. 

Hovedregelen er at den ektefellen som eier boligen fullt ut eller i det vesentlige, har rett til å overta boligen, dersom det ikke vil være åpenbart urimelig etter forholdene. Dette fremkommer av ekteskapsloven §66. «I det vesentlige» er i litteraturen definert som omlag 75 %. Det betyr at dersom man eier boligen med en likere fordeling, eller med en halvpart på hver som vil være det normale, har man ikke krav på å overta boligen etter denne hovedregelen. 

Uten hensyn til tidligere eierforhold, kan den ene ektefellen få rett til å overta boligen dersom særlige grunner taler for det. Terskelen for slike særlige forhold ligger ikke høyt og ektefellens og barnas behov vil kunne være momenter ved denne vurderingen. 

Den som overtar boligen vil måtte betale ut den andres krav på nettoverdien av boligen. Boligens verdi skal tilsvare omsetningsverdien. Dersom partene ikke blir enige om omsetningsverdien, kan den avgjøres ved skiftetakst. 

Advokatene

Artikler om skilsmisse

Thomas Cappelen
Les mer
Har etter anbefaling av en kollega brukt Bratteng til en privat sak og er strålende fornøyd med service, responstid og faglig tyngde. De var bl.a. også raskt på banen med en nøyaktig prosessrisiko analyse da tiden var moden for dette; noe jeg til tider har savnet uoppfordrede signal på ved bruk av Oslo advokater for både forretnings- og private engasjementer. Anbefales på det sterkeste.
Gunn Elisabeth
Les mer
Det hele startet med en sms, etter dette har jeg opplevd dette advokat firmaet som profesjonelle, de oppfattet raskt på hva saken handlet om. De er oppdatert på lover og regler, de er ryddig både på å fremlegge saken, og i det skrevne ord. De er hyggelige og de kler seg bra. Ønsker dere lykke til videre.
Christina Frantzen
Les mer
Veldig fornøyd! Ryddig, effektiv og følte hele veien at de tok godt vare på meg gjennom hele prosessen 😊
Håkon Wollan
Les mer
God oppfølging hele veien.
Anne Engebye Rue
Les mer
Advokat Bratteng ved Mia Hoff har gitt trygg og god oppfølging. Kan anbefales.
Previous
Next
Vi gir ærlige og tydelige råd og vi er stolte av det vi leverer - alltid.