Hvor mye har jeg krav på i skilsmisseoppgjøret?

Skilt ektepar

Når det er gitt bevilling for separasjon eller skilsmisse, kan det kreves at felleseiet deles. Men hvordan skal verdiene deles mellom partene?

Ken Roger Bratteng

09. mai 2020

Ken Roger Bratteng

09. mai 2020

Hovedregelen om deling av verdiene fremkommer av ekteskapsloven §58. Det understrekes først at disse reglene gjelder deling av verdien av partenes samlede formue og ikke hvem som har krav på å få med seg de enkelte eiendelene. 

Ektefellenes samlede formue skal deles likt, etter at det er gjort fradrag for gjeld (felleseieskifte). Men fra denne hovedregelen er det også gjort betydelige unntak.

Dersom partene har avtalt helt eller delvis særeie, vil det som er avtalt å tilhøre den enkeltes særeie, ikke være gjenstand for deling. 

Videre kan hver av partene holde utenfor verdier som klart kan føres tilbake til midler som ektefellen hadde da ekteskapet ble inngått eller som senere er mottatt som arv eller gave fra andre enn ektefellen. I dette ligger det også et krav om at verdiene fremdeles må sies å være i behold. Dette omtales som skjevdeling og reguleres av ekteskapsloven §59

Spørsmålene om skjevdeling reiser ofte vanskelige rettslige vurderinger som kan bli gjenstand for tvist mellom partene. 

Det understrekes at partene har avtalefrihet om oppgjøret. Det innebærer at partene står fritt til å avtale et oppgjør som fraviker lovens regler. Men en slik avtale kan senere bli satt til side som ugyldig, dersom den vil virke urimelig overfor en av partene. 

Advokatene

Artikler om skilsmisse

Thomas Cappelen
Les mer
Har etter anbefaling av en kollega brukt Bratteng til en privat sak og er strålende fornøyd med service, responstid og faglig tyngde. De var bl.a. også raskt på banen med en nøyaktig prosessrisiko analyse da tiden var moden for dette; noe jeg til tider har savnet uoppfordrede signal på ved bruk av Oslo advokater for både forretnings- og private engasjementer. Anbefales på det sterkeste.
Gunn Elisabeth
Les mer
Det hele startet med en sms, etter dette har jeg opplevd dette advokat firmaet som profesjonelle, de oppfattet raskt på hva saken handlet om. De er oppdatert på lover og regler, de er ryddig både på å fremlegge saken, og i det skrevne ord. De er hyggelige og de kler seg bra. Ønsker dere lykke til videre.
Christina Frantzen
Les mer
Veldig fornøyd! Ryddig, effektiv og følte hele veien at de tok godt vare på meg gjennom hele prosessen 😊
Håkon Wollan
Les mer
God oppfølging hele veien.
Anne Engebye Rue
Les mer
Advokat Bratteng ved Mia Hoff har gitt trygg og god oppfølging. Kan anbefales.
Previous
Next
Vi gir ærlige og tydelige råd og vi er stolte av det vi leverer - alltid.