Hvem skal dekke boligkostnadene når den ene flytter ut?

Hvem er ansvarlig for å betale boliglånet og andre boligkostnader når den ene har flyttet ut i forbindelse med separasjon eller skilsmisse?

Advokat Bratteng AS

9. mai 2020

Selv om den ene har flyttet ut fra en felles bolig i forbindelse med separasjon og skilsmisse, løper boligutgiftene som før og regningene må betales. Men hvem er ansvarlig for å betale boliglånet fram til skifteoppgjøret er gjennomført?

Dersom dere eier en bolig i fellesskap og har tatt opp gjeld i fellesskap, er dere sammen ansvarlige for å betale de løpende låneforpliktelsene. Det gjelder også den som har valgt å flytte ut fra boligen. 

Dersom den ene ektefellen eier boligen alene og står alene ansvarlig for lånet, er det bare denne ektefellen banken kan kreve oppgjør fra. 

Som ellers gjelder det likevel avtalefrihet mellom partene. Ofte avtales det at det er den som blir boende i boligen som også betaler de løpende utgiftene på boligen. Den som har flyttet fra boligen vil kunne ha krav på husleie fra den andre parten tilsvarende eierandel av boligen. Det er viktig å være klar over at man ikke har krav på husleie før man fremsetter et skriftlig krav om det. 

Dekning av utgifter etter skjæringstidspunktet gjøres som regel opp mellom partene samtidig med skifteoppgjøret. Krav på husleie vil da bli vurdert opp mot utlegg den gjenboende ektefellen har hatt med boligen.

Artikler om skilsmisse

Thomas Cappelen
Les mer
Har etter anbefaling av en kollega brukt Bratteng til en privat sak og er strålende fornøyd med service, responstid og faglig tyngde. De var bl.a. også raskt på banen med en nøyaktig prosessrisiko analyse da tiden var moden for dette; noe jeg til tider har savnet uoppfordrede signal på ved bruk av Oslo advokater for både forretnings- og private engasjementer. Anbefales på det sterkeste.
Gunn Elisabeth
Les mer
Det hele startet med en sms, etter dette har jeg opplevd dette advokat firmaet som profesjonelle, de oppfattet raskt på hva saken handlet om. De er oppdatert på lover og regler, de er ryddig både på å fremlegge saken, og i det skrevne ord. De er hyggelige og de kler seg bra. Ønsker dere lykke til videre.
Christina Frantzen
Les mer
Veldig fornøyd! Ryddig, effektiv og følte hele veien at de tok godt vare på meg gjennom hele prosessen 😊
Håkon Wollan
Les mer
God oppfølging hele veien.
Anne Engebye Rue
Les mer
Advokat Bratteng ved Mia Hoff har gitt trygg og god oppfølging. Kan anbefales.
Previous
Next

Advokatene

Vi gir ærlige og tydelige råd og vi er stolte av det vi leverer - alltid.