Noen viktige huskeregler ved reklamasjon på mangler ved boligkjøp

Har du kjøpt en bolig med mangler eller har du fått reklamasjon fra kjøper? Her er reglene du ikke må misse på. 

Advokat Bratteng AS

21. mars 2021

Avhendingslova eller bustadoppføringslova

Kjøp av bolig er regulert av avhendingslovens regler samt inngått kjøpekontrakt. Eller bustadoppføringsloven dersom det gjelder avtale om oppføring av ny bolig.

Mangler ved kjøp eller salg av bolig

Boligen lider av en mangel dersom den ikke svarer til avtalen som er inngått mellom selger og kjøper. Videre kan boligen ha mangel ved manglende eller uriktige opplysninger fra selger. Da forutsettes det imidlertid at mangelen kan antas å ha hatt innvirkning på den avtalen som er inngått. 

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøperen har en undersøkelsesplikt og kan ikke gjøre gjeldende noe som mangel dersom kjøper visste eller burde vite om forholdet. 

Reklamasjon

Relativ reklamasjonsfrist ved kjøp av bolig

Dersom kjøper ikke gir selger melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hva slags avtalebrudd det er, innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, vil kravet gå tapt.

Absolutt frist

Den absolutte reklamasjonsfrist er 5 år. 

Mangelsbeføyelser

Ved mangler kan det være aktuelt å fremsette krav om heving, prisavslag og erstatning. Vi anbefaler at du bruker advokat i slike prosesser, da det ofte handler om store verdier.

Få advokat dekt på din forsikring

Advokatene

Avslag eller klage på boligkjøperforsikringen

En boligkjøperforsikring, er en forsikring som kan tegnes av en boligkjøper ved kjøp av bolig. Men hva gjør du om forsikringsselskapet avslår dekning eller ikke gir deg god nok oppfølging?

naboer i tvist

Bør jeg velge leiegaranti i stedet for depositum?

Leiegaranti, også kalt husleiegaranti eller depositumsgaranti, er en garanti som benyttes ved leieavtaler som et alternativ til depositum. Bruken av leiegaranti har økt de siste årene, og tilbud om leiegaranti gis ofte av profesjonelle utleierne, slik som utleiemeglere.

Thomas Cappelen
Les mer
Har etter anbefaling av en kollega brukt Bratteng til en privat sak og er strålende fornøyd med service, responstid og faglig tyngde. De var bl.a. også raskt på banen med en nøyaktig prosessrisiko analyse da tiden var moden for dette; noe jeg til tider har savnet uoppfordrede signal på ved bruk av Oslo advokater for både forretnings- og private engasjementer. Anbefales på det sterkeste.
Gunn Elisabeth
Les mer
Det hele startet med en sms, etter dette har jeg opplevd dette advokat firmaet som profesjonelle, de oppfattet raskt på hva saken handlet om. De er oppdatert på lover og regler, de er ryddig både på å fremlegge saken, og i det skrevne ord. De er hyggelige og de kler seg bra. Ønsker dere lykke til videre.
Christina Frantzen
Les mer
Veldig fornøyd! Ryddig, effektiv og følte hele veien at de tok godt vare på meg gjennom hele prosessen 😊
Håkon Wollan
Les mer
God oppfølging hele veien.
Anne Engebye Rue
Les mer
Advokat Bratteng ved Mia Hoff har gitt trygg og god oppfølging. Kan anbefales.
Previous
Next