Kjøp av bolig er regulert av avhendingslovens regler samt inngått kjøpekontrakt. Eller bustadoppføringsloven dersom det gjelder avtale om oppføring av ny bolig. Finn advokat i din sak om bolig her.

Mangler ved boligen

Boligen lider av en mangel dersom den ikke svarer til avtalen som er inngått mellom selger og kjøper. Videre kan boligen ha mangel ved manglende eller uriktige opplysninger fra selger. Da forutsettes det imidlertid at mangelen kan antas å ha hatt innvirkning på den avtalen som er inngått. 

Kjøpers undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig

Kjøperen har en undersøkelsesplikt og kan ikke gjøre gjeldende noe som mangel dersom kjøper visste eller burde vite om forholdet. 

Bistand fra advokat

Våre advokater gir deg bistand i vurdering av mangler.

Boligen solgt med forbehold

Det vanligste er at boligen selges «som den er». Dette innbærer ikke at ethvert mangelskrav bortfaller.

Mangler ved boligen til tross for forbehold

Boligen kan fortsatt ha mangel ved manglende eller uriktig opplysninger fra selger. Boligen kan også ha mangel dersom tilstanden til boligen er vesentlig dårligere enn det kjøperen hadde grunn til å regne med. 

Relativ reklamasjonsfrist ved kjøp av bolig

Dersom kjøper ikke gir selger melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hva slags avtalebrudd det er, innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, vil kravet gå tapt.

Absolutt frist og advokat bolig

Den absolutte reklamasjonsfrist er 5 år. Ta kontakt med en av våre advokater for en vurdering av påberopte mangler.

Mangelsbeføyelser ved boligen

Ved mangler kan det være aktuelt å fremsette krav om heving, prisavslag og erstatning. Vi anbefaler at du bruker advokat i slike prosesser, da det ofte handler om store verdier.

Få dekt advokat på forsikring

I de fleste tilfeller vil du få dekt advokatomkostningene på din forsikring mot betaling av egenandel. Møt oss på mobilen i dag for en gjennomgang av din sak. 

Lovdata: Avhendingslova bustadoppføringslova

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Boligpolitikk

Stortinget: Boligsaker

Forbrukertilsynet: Bolig

Forbrukerrådet: Tryggere bolighandel

Boligtvistnemnda: Nemnda

Wikipedia: Boligtvistnemnda

Ta kontakt med våre advokater ved behov for advokat i sak om bolig. Ring oss på telefon +47 337 40 111 eller send oss en melding i kontaktskjema.

Mann med hodetelefoner smiler

Ta kontakt  med oss og vi vil straks finne den beste advokaten i din sak om bolig. Personvernerklæring