Tvister om bilkjøp

Ser du etter advokat som kan bil og tvister som oppstår ved kjøp og salg av bil?

Vi bistår kjøpere og selgere i tvister som oppstår i forbindelse med bil- og båthandel. 

Kjøpsloven regulerer de fleste avtaler som omhandler kjøp, med noen viktige unntak. Forbrukerkjøpsloven gjelder ved forbrukerkjøp.

Forbrukerkjøpsloven vil gjelde for bilhandler hvor kjøper er forbruker og selger opptrer i næringsvirksomhet. Forbrukerkjøpsloven sikrer generelt kjøper gunstigere regler i forbindelse med tvister.

Det må fremsettes skriftlig reklamasjon overfor selger innen rimelig tid etter at kjøperen burde ha oppdaget mangelen. I motsatt fall vil man ikke kunne gjøre mangelen gjeldende. Det vil uansett gjelde en absolutt reklamasjonsfrist på 5 år. 

Mangelsbeføyelser ved boligen

Ved mangler kan det være aktuelt å fremsette krav om heving, prisavslag og erstatning. Vi anbefaler at du bruker advokat i slike prosesser, da det ofte handler om store verdier.

Få dekt advokat på forsikring

I de fleste tilfeller vil du få dekt advokatomkostningene på din forsikring mot betaling av egenandel. Møt oss på mobilen i dag for en gjennomgang av din sak.