Sluttpakke eller oppsigelse

Det kan være ulike årsaker til at arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker å avslutte arbeidsforholdet. I endel tilfeller vil det kunne være en god løsning for begge parter å løse avslutningen med en sluttavtale. Dette må du får med deg i en sluttavtale.

Advokat Bratteng AS

21. mars 2021

Sluttpakke

En sluttavtale eller sluttpakke er en gjensidig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å avslutte arbeidsforholdet.

Partene står fritt til å inngå en slik avtale, og så lenge partene er enige vil man heller ikke være bundet av lovens eller kontraktens oppsigelsesfrister.

Når sluttpakke er aktuelt

Sluttpakke er i hovedsak aktuelt når arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet. Grunnlaget kan være behov for omstilling eller nedbemanning i virksomheten eller at arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers forhold.

Men også når arbeidstaker ønsker å avslutte arbeidsforholdet, kan det gjøres ved inngåelse av en sluttavtale eller sluttpakke.

Prosessen med sluttavtale

Forhandlinger om sluttpakke kan reise seg i forkant, underveis eller etter at det er startet en ordinær oppsigelsesprosess. Sluttavtale vil kunne gi begge parter en avklaring uten risiko for søksmål og omkostninger til advokat.

Innholdet i en sluttavtale

Innholdet av sluttavtalen vil være helt avhengig av den enkelte sak. I enkelte tilfeller vil arbeisgiver være villig til å utbetale et sluttvederlag for å avslutte arbeidsforholdet på en ryddig måte og uten risiko for søksmål fra arbeidsgiver.

I alle tilfelle vil sluttavtalen bestemme vilkårene ved avslutning av arbeidsforholdet mellom partene.

Vi anbefaler at begge parter søker råd hos advokat i forbindelse med forhandlinger om sluttpakker.

Advokatene

Thomas Cappelen
Les mer
Har etter anbefaling av en kollega brukt Bratteng til en privat sak og er strålende fornøyd med service, responstid og faglig tyngde. De var bl.a. også raskt på banen med en nøyaktig prosessrisiko analyse da tiden var moden for dette; noe jeg til tider har savnet uoppfordrede signal på ved bruk av Oslo advokater for både forretnings- og private engasjementer. Anbefales på det sterkeste.
Gunn Elisabeth
Les mer
Det hele startet med en sms, etter dette har jeg opplevd dette advokat firmaet som profesjonelle, de oppfattet raskt på hva saken handlet om. De er oppdatert på lover og regler, de er ryddig både på å fremlegge saken, og i det skrevne ord. De er hyggelige og de kler seg bra. Ønsker dere lykke til videre.
Christina Frantzen
Les mer
Veldig fornøyd! Ryddig, effektiv og følte hele veien at de tok godt vare på meg gjennom hele prosessen 😊
Håkon Wollan
Les mer
God oppfølging hele veien.
Anne Engebye Rue
Les mer
Advokat Bratteng ved Mia Hoff har gitt trygg og god oppfølging. Kan anbefales.
Previous
Next

Søk fri rettshjelp hos oss

Vi gir ærlige og tydelige råd og vi er stolte av det vi leverer - alltid.